Αcid.gr - Αρχική Σελίδα.Αcid.gr - Αρχική Σελίδα.Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες, Ηλιακή ενέργεια,  Έξυπνο σπίτι, Ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, Δίκτυα, Φωτοβολταϊκά, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, DATA RECOVERY, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP
Εδώ η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος.

www.acid.gr Προϊόντα acid.grΑποστολή e-mail Αρχική σελίδα acid.gr
Οι υπηρεσίες στην acid.gr
Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP
Σχεδιασμός συστημάτων.
Ολοκληρωμένη εγκατάσταση συστημάτων.
Ποιοτικός έλεγχος υπό αντίξοες συνθήκες.
 


.......

......

Οι υπηρεσίες που παρέχει η acid.gr καλύπτει όλο το φάσμα των σύχρονων τεχνολογικών αναγκών.
.......

-Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων για οικιακή, επαγγελματική χρήση και για σύνδεση με το δίκτυο.

.......

-Σχεδίαση δικτύων, δικτυακών εφαρμογών, δικτύων τηλεφωνίας,
εφαρμογών ασφαλείας, συστημάτων BUS και Intelligent Building,
καθώς και σύγχρονων τρόπων θέρμανσης και κλιματισμού.

.......
-Εγκατάσταση και πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης και οπτικών ινών.
.......
-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Δίκτυο LAN, Rooting, Web server, Mail server, Firewall.
.......

-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών δικτύων. Απλή τηλεφωνία, VoIP, VoIP Δίτκυο, VoIP trunking, Call Center, Hotel
.
.......

-Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση ιστοσελίδων και διαδικτυακής επικοινωνίας.
.......
-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων ασφαλείας. Κάμερες, IP-κάμερες, DOM κάμερες, DOM IP-Κάμερες, ψηφιακά καταγραφικά, ζωντανή εικόνα μέσω ethernet, εφαρμογές καταγραφής και συστημάτων ελέγχου.
.......

-Εγκατάσταη και παραμετροποίηση εφαρμογών smart-house. Φωτισμός, διαχείριση ενέργειας, θέρμανση, κλιματισμός, απομακρισμένος έλεγχος και διαχείριση, ειδικές εφαρμογές.
.......

.
-Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανση και κλιματισμού. Θερμικά καλώδια, θέρμανση οροφής, αόρατος κλιματισμός. Εφαρμογή και λειτουργικότητα με συστήματα smarthouse.
.......

.-Εκπαίδευση χρηστών συστημάτων και εκπαίδευση στην τεχνολογία των υπολογιστών της τηλεφωνίας και των δικτύων.
Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP Top
Top